Microvascular density under magnifying narrow-band imaging endoscopy in colorectal epithelial neoplasms
Takahiro Gonai, Keisuke Kawasaki, Shotaro Nakamura, Shunichi Yanai, Risaburo Akasaka, Kunihiko Sato, Yousuke Toya, Kensuke Asakura, Jun Urushikubo, Yasuko Fujita, Makoto Eizuka, Noriyuki Uesugi, Tamotsu Sugai, Takayuki Matsumoto
Intest Res. 2020;18(1):107-114.   Published online 2019 Nov 4     DOI: https://doi.org/10.5217/ir.2019.00061
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Emergence of a New Optical Marker for Colorectal Neoplasms: To What Extent Should We Accept It?
Han Hee Lee
Clinical Endoscopy.2022; 55(2): 315.     CrossRef
Photoacoustic endoscopy: A progress review
Heng Guo, Ying Li, Weizhi Qi, Lei Xi
Journal of Biophotonics.2020;[Epub]     CrossRef
Diagnostic efficacy of the Japan Narrow-band-imaging Expert Team and Pit pattern classifications for colorectal lesions: A meta-analysis
Yu Zhang, Hui-Yan Chen, Xiao-Lu Zhou, Wen-Sheng Pan, Xin-Xin Zhou, Hang-Hai Pan
World Journal of Gastroenterology.2020; 26(40): 6279.     CrossRef