Predicting outcomes to optimize disease management in inflammatory bowel disease in Japan: their differences and similarities to Western countries
Taku Kobayashi, Tadakazu Hisamatsu, Yasuo Suzuki, Haruhiko Ogata, Akira Andoh, Toshimitsu Araki, Ryota Hokari, Hideki Iijima, Hiroki Ikeuchi, Yoh Ishiguro, Shingo Kato, Reiko Kunisaki, Takayuki Matsumoto, Satoshi Motoya, Masakazu Nagahori, Shiro Nakamura, Hiroshi Nakase, Tomoyuki Tsujikawa, Makoto Sasaki, Kaoru Yokoyama, Naoki Yoshimura, Kenji Watanabe, Miiko Katafuchi, Mamoru Watanabe, Toshifumi Hibi
Intest Res. 2018;16(2):168-177.   Published online 2018 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.5217/ir.2018.16.2.168
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Efficacy and safety of abrilumab, an α4β7 integrin inhibitor, in Japanese patients with moderate-to-severe ulcerative colitis: a phase II study
Toshifumi Hibi, Satoshi Motoya, Toshifumi Ashida, Souken Sai, Yukinori Sameshima, Shiro Nakamura, Atsuo Maemoto, Masahiro Nii, Barbara A Sullivan, Robert A. Gasser, Yasuo Suzuki
Intestinal Research.2019;[Epub]     CrossRef