Outcomes of limited period of adalimumab treatment in moderate to severe Crohn's disease patients: Taiwan Society of Inflammatory Bowel Disease Study
Wei-Chen Lin, Jen-Wei Chou, Hsu-Heng Yen, Wen-Hung Hsu, Hung-Hsin Lin, Jen-Kou Lin, Chiao-Hsiung Chuang, Tien-Yu Huang, Horng-Yuan Wang, Shu-Chen Wei, Jau-Min Wong
Intest Res. 2017;15(4):487-494.   Published online 2017 Oct 23     DOI: https://doi.org/10.5217/ir.2017.15.4.487
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Epidemiological trend in inflammatory bowel disease in Taiwan from 2001 to 2015: a nationwide populationbased study
Hsu-Heng Yen, Meng-Tzu Weng, Chien-Chih Tung, Yu-Ting Wang, Yuan Ting Chang, Chin-Hao Chang, Ming-Jium Shieh, Jau-Min Wong, Shu-Chen Wei
Intestinal Research.2019; 17(1): 54.     CrossRef
Novel drug delivery systems of Chinese medicine for the treatment of inflammatory bowel disease
Caifang Gao, Lijuan Liu, Yangyang Zhou, Zhaoxiang Bian, Shengpeng Wang, Yitao Wang
Chinese Medicine.2019;[Epub]     CrossRef
Novel treatments for inflammatory bowel disease
Hyo Sun Lee, Soo-Kyung Park, Dong Il Park
The Korean Journal of Internal Medicine.2018; 33(1): 20.     CrossRef