Surgical management of inflammatory bowel disease in China: a systematic review of two decades
Qiao Yu, Ren Mao, Lei Lian, Siew chien Ng, Shenghong Zhang, Zhihui Chen, Yanyan Zhang, Yun Qiu, Baili Chen, Yao He, Zhirong Zeng, Shomron Ben-Horin, Xinming Song, Minhu Chen
Intest Res. 2016;14(4):322-332.   Published online 2016 Oct 17     DOI: https://doi.org/10.5217/ir.2016.14.4.322
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Laparoscopic surgery contributes to a decrease in short-term complications in surgical ulcerative colitis patients during 2008–2017: a multicenter retrospective study in China
Zerong Cai, Xiaosheng He, Jianfeng Gong, Peng Du, Wenjian Meng, Wei Zhou, Jinbo Jiang, Bin Wu, Weitang Yuan, Qi Xue, Lianwen Yuan, Jinhai Wang, Jiandong Tai, Jie Liang, Weiming Zhu, Ping Lan, Xiaojian Wu
Intestinal Research.2023; 21(2): 235.     CrossRef
Differences in inflammatory bowel diseases between East and West: a Chinese perspective
Guanglin Cui, Junling Li, Hanzhe Liu, Jann-Birger Laugsand, Zhanju Liu
Journal of Public Health.2021; 29(1): 19.     CrossRef
Diagnostic and Predictive Value of Immune-Related Genes in Crohn’s Disease
Bing Yu, Yi-xin Yin, Yan-ping Tang, Kang-lai Wei, Zhi-gang Pan, Ke-Zhi Li, Xian-wen Guo, Bang-li Hu
Frontiers in Immunology.2021;[Epub]     CrossRef
Role of a multidisciplinary team (MDT) in the diagnosis, treatment, and outcomes of inflammatory bowel disease: a single Chinese center's experience
Qiang Wu, Xuehong Wang, Feng Wu, Dehong Peng, Guotao Wu, Lichao Yang, Lianwen Yuan
BioScience Trends.2021; 15(3): 171.     CrossRef
MANAGEMENT OF ILEOCECAL CROHN’S DISEASE DURING SURGICAL TREATMENT FOR ACUTE APPENDICITIS: A SYSTEMATIC REVIEW
Abel Botelho QUARESMA, Eron Fabio MIRANDA, Paulo Gustavo KOTZE
Arquivos de Gastroenterologia.2021; 58(4): 560.     CrossRef
Risk factors and long-term outcome of disease extent progression in Asian patients with ulcerative colitis: a retrospective cohort study
Yun Qiu, Baili Chen, Yufei Li, Shanshan Xiong, Shenghong Zhang, Yao He, Zhirong Zeng, Shomron Ben-Horin, Minhu Chen, Ren Mao
BMC Gastroenterology.2019;[Epub]     CrossRef
Initial medical and surgical management of inflammatory bowel disease in the biologic era: A comparison between the United States and China
Sanskriti Varma, Jun Hu, Ambar Mehta, Yiran Song, Angela Park, Min Zhi, Susan Hutfless
JGH Open.2019; 3(3): 234.     CrossRef
Can molecular stratification improve the treatment of inflammatory bowel disease?
Claire Wang, Hannah M. Baer, Daniel R. Gaya, Robert J.B. Nibbs, Simon Milling
Pharmacological Research.2019; 148: 104442.     CrossRef
Intrarectally administered polaprezinc attenuates the development of dextran sodium sulfate‑induced ulcerative colitis in mice
Zhaoyang Liu, Wenbo Xie, Mingru Li, Jing Liu, Xiao Liang, Tao Li
Experimental and Therapeutic Medicine.2019;[Epub]     CrossRef
Changing treatment paradigms for the management of inflammatory bowel disease
Jong Pil Im, Byong Duk Ye, You Sun Kim, Joo Sung Kim
The Korean Journal of Internal Medicine.2018; 33(1): 28.     CrossRef
Is Adsorptive Granulocyte and Monocyte Apheresis Effective as an Alternative Treatment Option in Patients with Ulcerative Colitis?
Seong Ran Jeon
Gut and Liver.2017; 11(2): 171.     CrossRef